RSS Feed

May, 2014

 1. Бърз заем при нужда от пари

  May 26, 2014 by admin

  online кредити

  online кредити

  Доста хора в днешни дни се възползват от така наречения бърз заем по простата причина, че към даден момент се намират в неплатежоспособност, което съответно не им позволява да заплащат ежемесечните си битови сметки като: сметки за вода, ток, телефон, кабелна или сателитна телевизия, интернет както и да задоволяват нуждите и потребностите си.

  Кой може да кандидатства за отпускане на бърз заем

  В най-общия случай, всеки може да кандидатства за отпускане на бърз заем. Понякога някои небанкови финансови институции имат изискване по отношение на възрастта. Например някои такива небанкови кредитни институции имат изискване кредитополучателят да бъде на възраст не по-малка от 23 години, за да може да кандидатства за отпускане на бърз заем.

  Как става кандидастването за бърз кредит

  Кандидатстването за получаване на бърз заем се извършва по невероятно лесен и приятен както за кредитополучателя, така и за кредитора способ. Вие можете да кандидатствате по два начина: онлайн или на място като и в двата случая процедурата по кандидатстване и съответно усвояване на кредита, естествено ако бъдете одобрен, е улеснена, неизискваща от Вас да попълвате цяла папка документи, с които да доказвате например месторабота, доходи и така нататък. Друг начин, по който можете да кандидатствате за отпускане на бърз кредит е чрез телефонно обаждане.

  Самото кандидатстване се извършва в няколко прости стъпки, а именно попълване на онлайн формуляр, в случай, че изберете този вариант, за отпускане на бърз заем. Отделът за Обслужване на клиенти след това се свързва с Вас по някой от посочените начини, за да Ви зададе няколко допълнителни въпроси. Когато бъдете одобрен процедурата е следната: нужно е да изпратите есемес, с който да потвърдите желаната сума на бързия кредит, който ще бъде изплатен, по начин, който Ви удовлетворява. Такъв бърз кредит може понякога да бъде отпускан на всяко лице, навършило пълнолетие. В повечето случаи бърз кредит могат да получат лица до 70 годишна възраст, които обаче имат добра кредитна история.